_

ANTY-SMOŁA 400ML AUTOLAND

ANTY-SMOŁA 400ML AUTOLAND

ANTY-SMOŁA 400ML AUTOLAND

Opis szczegółowy ANTY-SMOŁA 400ML AUTOLAND

Anty–Smoła– to preparat do usuwania z karoserii szczególnie uporczywych zabrudzeń. Stworzony na bazie unikalnej receptury zawierającej aktywne silikony oraz wydajne rozpuszczalniki alifatyczne.Zastosowanie• skutecznie usuwa z karoserii, felg i kołpaków zanieczyszczenia za smoły, smarów, olejów, resztek paliwa oraz żywic i innych zanieczyszczeń organicznych. Nie pozostawia śladów wokół czyszczonego miejsca. Dzięki unikalnej formule z aktywnymi silikonami wytwarza trójwarstwową powłokę ochronną utrudniającą ponowne zabrudzenie i ułatwiającą pielęgnację.
pokaż wszystko

Parametry produktu ANTY-SMOŁA 400ML AUTOLAND

Przeznaczenie Do lakieru
Właściwości Czyszczące
Rodzaj Aerozol
Dedykowana marka Uniwersalny
Pojemność 0,4 l (dm³)
Zagrożenie Tak
Rodzaj zagrożenia H222 skrajnie łatwopalny aerozol. h229 pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. h304 - połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią h336 - może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy h412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki euh 066 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Piktogramy GHS Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 6 x 25,5 x 6 cm
pokaż wszystko

Inne produkty z kategorii  Kosmetyki samochodowe

Opinie i recenzje klientów o ANTY-SMOŁA 400ML AUTOLAND

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy

Produkty polecane