_

KLEJ BUTAPREN 25ML BLISTER

Numer artykułu: 69532703

Marka: DRAGON

Pojemność: 25 ml
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG): 10 x 18 x 3 cm
Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia: H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary. h315 – działa drażniąco na skórę. h319 – działa drażniąco na oczy. h336 – może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. h361 – podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. h373 – może powodować uszkadzanie narządów poprzez długotrwałe lub narażanie powtarzane. h412 – działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zagrożenie: Tak
zobacz więcej »

Oceny klientów  (brak)
Dodaj pierwszą opinię

5.65
1 szt. z VAT
4.59 PLN netto
Koszt dostawy: 9.99 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

KLEJ BUTAPREN 25ML BLISTER

KLEJ BUTAPREN 25ML BLISTER
KLEJ BUTAPREN 25ML BLISTER

Opis szczegółowy KLEJ BUTAPREN 25ML BLISTER

Łatwy w użyciu, rozpuszczalnikowy klej kontaktowy. Szybko wiąże nie plamiąc klejonych elementów. Klej jest roztworem żywic i kauczuku polichloroprenowego w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem promotorów adhezji, środków tiksotropowych, antyutleniaczy i wypełniaczy. Produkt przeznaczony do łączenia gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin z surowców naturalnych i sztucznych oraz filcu, ceramiki, szkła, wykładzin, drewna, korka itp. Może być stosowany zarówno w przemyśle obuwniczym jak i w warsztatach szewskich oraz gospodarstwach domowych.
pokaż wszystko

Parametry produktu KLEJ BUTAPREN 25ML BLISTER

Pojemność 25 ml
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 10 x 18 x 3 cm
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary. h315 – działa drażniąco na skórę. h319 – działa drażniąco na oczy. h336 – może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. h361 – podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. h373 – może powodować uszkadzanie narządów poprzez długotrwałe lub narażanie powtarzane. h412 – działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zagrożenie Tak
Piktogramy GHS Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne
Oświadczenie Produkt nie posiada poniższych certyfikatów
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o KLEJ BUTAPREN 25ML BLISTER

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy

Produkty polecane