_

BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Numer artykułu: 23891039

Marka: BROS

Rodzaj: Płyn
Skład: Deet 30%
Sposób użycia: Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15 cm. na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio – spryskać dłoń, a następnie rozsmarować. chroni do 8 h przed komarami – nawet tropikalnymi oraz do 4 h przed kleszczami. po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać.
Zagrożenie: Tak
Zakres stosowania: Płyn odstraszający komary, kleszcze i meszki
zobacz więcej »

Oceny klientów  (brak)
Dodaj pierwszą opinię

13.15
10.81
1 szt. z VAT
-18%
8.79 PLN netto
Koszt dostawy: 9.99 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML
BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Opis szczegółowy BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Odstrasza komary, kleszcze i inne owady kłujące. Wykazuje długotrwałe działanie. Zabezpieczając przed ukąszeniami, chroni również przed chorobami przenoszonymi przez owady: kleszczowym zapaleniem opon mózgowych, boreliozą itp.
pokaż wszystko

Parametry produktu BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Rodzaj Płyn
Skład Deet 30%
Sposób użycia Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15 cm. na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio – spryskać dłoń, a następnie rozsmarować. chroni do 8 h przed komarami – nawet tropikalnymi oraz do 4 h przed kleszczami. po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać.
Zagrożenie Tak
Zakres stosowania Płyn odstraszający komary, kleszcze i meszki
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: Bros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Ulica i numer: Karpia 24
Kod pocztowy i miasto: 61-619 Poznań PL
Numer telefonu: 61/826-25-12
Waga jednostkowa brutto 0,07 kg
Numer pozwolenia na obrót 5764
Zawartość nominalna 50 ml
Rodzaj zagrożenia H225 wysoce łatwopalna ciecz i pary. h319 działa drażniąco na oczy. h412 działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: p101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. p102 chronić przed dziećmi. p210 przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. nie palić. p305 + p351 + p338 w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać. p501 zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Piktogramy GHS Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne
Karta charakterystyki produktu Kliknij w link
Substancje aktywne Deet 30%
Gwarancja 48 mies.
Zawartośc nominalna 0,06 g
Bezpieczny dla ludzi Tak
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy

Produkty polecane