_

BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Numer artykułu: 23891039

Marka: BROS

Rodzaj: Płyn
Sposób użycia: Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15 cm. na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio – spryskać dłoń, a następnie rozsmarować. chroni do 8 h przed komarami – nawet tropikalnymi oraz do 4 h przed kleszczami. po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać.
Pojemność: 50 ml
Waga jednostkowa brutto: 0,06 kg
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu: Nazwa firmy: Bros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Ulica i numer: Karpia 24 Kod pocztowy i miasto: 61-619 Poznań PL Numer telefonu: 61/826-25-12
zobacz więcej »

Oceny klientów  (brak)
Dodaj pierwszą opinię

11.87
1 szt. z VAT
10.99 PLN netto
Koszt dostawy: 9.99 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML
BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Opis szczegółowy BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Odstrasza komary, kleszcze i inne owady kłujące. Wykazuje długotrwałe działanie. Zabezpieczając przed ukąszeniami, chroni również przed chorobami przenoszonymi przez owady: kleszczowym zapaleniem opon mózgowych, boreliozą itp.
pokaż wszystko

Parametry produktu BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Rodzaj Płyn
Sposób użycia Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15 cm. na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio – spryskać dłoń, a następnie rozsmarować. chroni do 8 h przed komarami – nawet tropikalnymi oraz do 4 h przed kleszczami. po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać.
Pojemność 50 ml
Waga jednostkowa brutto 0,06 kg
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: Bros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Ulica i numer: Karpia 24
Kod pocztowy i miasto: 61-619 Poznań PL
Numer telefonu: 61/826-25-12
Bezpieczny dla ludzi Tak
Gwarancja 48 mies.
Numer pozwolenia na obrót 5764
Substancje aktywne Deet 30%
Zakres stosowania Płyn odstraszający komary, kleszcze i meszki
Karta charakterystyki produktu Kliknij w link
Zawartośc nominalna 0,06 g
Piktogramy GHS Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia H225 wysoce łatwopalna ciecz i pary. h319 działa drażniąco na oczy. h412 działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: p101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. p102 chronić przed dziećmi. p210 przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. nie palić. p305 + p351 + p338 w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać. p501 zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.
Zagrożenie Tak
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o BROS - PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE MAX 50ML

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy