ACE WYBIELACZ REGULAR 5L

favorite_border

Numer artykułu: 49247414

Marka: ACE

Rodzaj środka: Płyn
Zastosowanie: Do tkanin białych
Rodzaj plam: Wszystkie rodzaje plam
Skład: Sodium Hypochlorite Sodium Carbonate Sodium Hydroxide
Sposób użycia: 1. Dodaj detergentu jak zwykle do szuflady przeznaczonej na pranie główne. 2. Wlej 100 ml wybielacza ACE Classic do szuflady przeznaczonej na pranie wstępne i włącz pranie wstępne. 3. Włącz cykl prania.
zobacz więcej »
29.51
1 szt. z VAT
23.99 PLN netto
5.90 PLN brutto za litr

Numer artykułu: 49247414

Koszt dostawy: od 9.99 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

ACE WYBIELACZ REGULAR 5L

ACE WYBIELACZ REGULAR 5L
ACE WYBIELACZ REGULAR 5L

Opis szczegółowy ACE WYBIELACZ REGULAR 5L keyboard_arrow_down

Skuteczność i wszechstronność, aby uzyskać prawdziwą czystość.
pokaż wszystko

Parametry produktu ACE WYBIELACZ REGULAR 5L keyboard_arrow_down

Rodzaj środka Płyn
Zastosowanie Do tkanin białych
Rodzaj plam Wszystkie rodzaje plam
Skład Sodium Hypochlorite Sodium Carbonate Sodium Hydroxide
Sposób użycia 1. Dodaj detergentu jak zwykle do szuflady przeznaczonej na pranie główne. 2. Wlej 100 ml wybielacza ACE Classic do szuflady przeznaczonej na pranie wstępne i włącz pranie wstępne. 3. Włącz cykl prania.
Dozowanie 100 ml ACE Classic do 10L wody
Dodatkowe właściwości bd
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w Turcja
Waga jednostkowa brutto 5,58 kg
Rodzaj zagrożenia H315 - Działa drażniąco na skórę H319 - Działa drażniąco na oczy H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki P102 - Chronić przed dziećmi P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
Zawartość nominalna 5000 ml
Zagrożenie Tak
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Karta charakterystyki produktu Kliknij w link
Piktogramy GHS Substancje korodujące metale, Działanie żrące na skórę, Poważne uszkodzenie oczu, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Trwałość od otwarcia 12 mies.
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: Orbico sp. z o.o.
Ulica i numer: Wołoska 5
Kod pocztowy i miasto: 02-675 Warszawa PL
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie 76 op. zb. (DU)
pokaż wszystko

Inne produkty z kategorii  Odplamianie i wybielanie