_

ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR MAN SPRAY BLACK

ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR MAN SPRAY BLACK

ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR MAN SPRAY BLACK
ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR MAN SPRAY BLACK

Opis szczegółowy ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR MAN SPRAY BLACK

Odświeżacz w formie spray'u, który usuwa nieprzyjemne zapachy, natychmiastowo uwalniając intensywny aromat. Pump Spray jest dostępny w wielu aromatyzacjach, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
pokaż wszystko

Parametry produktu ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR MAN SPRAY BLACK

Przeznaczenie Zapach
Właściwości Zapach
Rodzaj Perfumy
Temperatura użycia 20 °C
Pojemność 50 ml
Zagrożenie Tak
Rodzaj zagrożenia "aquatic chronic 3: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3, h412 eye irrit. 2: poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, h319 flam. liq. 2: substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, h225"
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Piktogramy GHS Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 8 x 20 x 3,4 cm
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR MAN SPRAY BLACK

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy