_

ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR SUPREME LEMON

ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR SUPREME LEMON

ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR SUPREME LEMON

Opis szczegółowy ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR SUPREME LEMON

Wyselekcjonowane aromaty stworzone z naturalnych olejków cudownie odświeżają, usuwając nieprzyjemne zapachy. Nowoczesna zawieszka umieszczona na lusterku wstecznym delikatnie podkreśli niepowtarzalny styl każdego samochodu.
pokaż wszystko

Parametry produktu ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR SUPREME LEMON

Przeznaczenie Do wnętrz
Właściwości Zapachowe
Temperatura użycia 20 °C
Dedykowana marka Uniwersalny
Pojemność 8 l (dm³)
Zagrożenie Tak
Rodzaj zagrożenia "aquatic acute 1: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, h400 aquatic chronic 1: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, h410 eye irrit. 2: poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, h319 skin irrit. 2: działanie żrące / drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2, h315 skin sens. 1b: działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1b, h317"
Hasła ostrzegawcze uwaga
Piktogramy GHS Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 8 x 20 x 4 cm
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o ZAPACH SAMOCHODOWY AROMA CAR SUPREME LEMON

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy

Produkty polecane