_

MOS-2 PREPARAT DO ODRDZEWIANIA 400ML AUTOLAND

MOS-2 PREPARAT DO ODRDZEWIANIA 400ML AUTOLAND

MOS-2 PREPARAT DO ODRDZEWIANIA 400ML AUTOLAND

Opis szczegółowy MOS-2 PREPARAT DO ODRDZEWIANIA 400ML AUTOLAND

ZASTOSOWANIE:
Uniwersalny preparat smarno-penetrujący do zardzewiałych i skorodowanych elementów.
Usuwa rdzę, wypiera wodę, zabezpiecza przed korozją. Dzięki wysokiej zawartości dwusiarczku molibdenu smaruje i zmniejsza siły tarcia oraz ułatwia demontaż zapieczonych i skorodowanych elementów mechanicznych. Likwiduje piski i smaruje ruchome mechanizmy.
Wyposażony w aplikator, z wydłużoną dyszą do precyzyjnego zastosowanie w miejscach
trudnodostępnych, oraz w specjalny 360º zawór. Zapewnia on działanie produktu w każdej pozycji.
pokaż wszystko

Parametry produktu MOS-2 PREPARAT DO ODRDZEWIANIA 400ML AUTOLAND

Właściwości Konserwujące
Rodzaj Aerozol
Dedykowana marka Uniwersalny
Pojemność 0,4 l (dm³)
Zagrożenie Tak
Rodzaj zagrożenia H222 skrajnie łatwopalny aerozol h229 pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. h304 połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. h317 może powodować reakcję alergiczną skóry. h412 działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Piktogramy GHS Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 6 x 25,5 x 6 cm
pokaż wszystko

Inne produkty z kategorii  Kosmetyki samochodowe

Opinie i recenzje klientów o MOS-2 PREPARAT DO ODRDZEWIANIA 400ML AUTOLAND

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy

Produkty polecane