_

ZMYWACZ DO HAMULCÓW HOLTS 600 ML

ZMYWACZ DO HAMULCÓW HOLTS 600 ML

ZMYWACZ DO HAMULCÓW HOLTS 600 ML
ZMYWACZ DO HAMULCÓW HOLTS 600 ML

Opis szczegółowy ZMYWACZ DO HAMULCÓW HOLTS 600 ML

Czyści i odtłuszcza tarcze hamulcowe oraz pozostałe elementy układu hamulcowego. Usuwa zapieczony pył hamulcowy, smary i olej. Może być również stosowany jako preparat odtłuszczający do wszystkich części mechanicznych. Specjalny zawór kulowy pozwala na stosowanie preparatu w każdej pozycji. Nie zawiera rozpuszczalników chlorowych, acetonu oraz silikonu.
pokaż wszystko

Parametry produktu ZMYWACZ DO HAMULCÓW HOLTS 600 ML

Przeznaczenie Do czyszczenia hamulców
Właściwości Czyszczące; konserwujące
Rodzaj Aerozol
Temperatura użycia 20 °C
Waga jednostkowa brutto 0,51 kg
Pojemność 600 ml
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Piktogramy GHS Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: PPH PARYS SP. Z O.O.
Ulica i numer: Anny Walentynowicz 1
Kod pocztowy i miasto: 20-328 LUBLIN PL
Numer telefonu: 81 443 12 10
Rodzaj zagrożenia H222+ h229 skrajnie łatwopalny aerozol. pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem h315 działa drażniąco na skórę. h336 może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. h411 działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zagrożenie Tak
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o ZMYWACZ DO HAMULCÓW HOLTS 600 ML

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy