_

PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L

PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L

PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L
PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L
PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L

Opis szczegółowy PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L

Glixol R 4L - profesjonalny płyn do układów chłodzenia wszystkich typów samochodów z chłodzeniem cieczowym, zalecany do chłodnic aluminiowych; Działanie trójkierunkowe, zabezpiecza silnik i układ chłodzenia przed przegrzewaniem, korozją i zamarzaniem; Mieszalny z innymi płynami chłodniczymi opartymi o MEG; nie zawiera azotynów; spełnia wymagania FORD, VW, FIAT, MAN, DAF
pokaż wszystko

Parametry produktu PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L

Przeznaczenie Płyn do chłodnic samochodowych, do chłodnic aluminiowych;
Pojemność 4 l (dm³)
Temperatura użycia -35 °C
Zagrożenie Tak
Waga jednostkowa brutto 4,32 kg
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: Organika Car SA
Ulica i numer: Teofilowska 54/56
Kod pocztowy i miasto: 91-203 Łódź PL
Numer telefonu: 504115668
Rodzaj zagrożenia Działa szkodliwie po połknięciu. może powodować uszkodzenie nerek.
Piktogramy GHS Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Hasła ostrzegawcze uwaga
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL R 4L

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy