_

KLEJ DO KLEJENIA TWORZYW SZTUCZNYCH, PP, PE W ŻELU TECHNICQLL

Numer artykułu: 35889104

Marka: TECHNICQLL

Oświadczenie: Produkt nie posiada poniższych certyfikatów
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG): 10 x 17 x 3 cm
Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia: Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego: połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. działa drażniąco na skórę. może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. zagrożenie dla środowiska: działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki zagrożenie fizykochemiczne: wysocełatwopalna ciecz i pary
Zagrożenie: Tak
zobacz więcej »

Oceny klientów  (brak)
Dodaj pierwszą opinię

20.79
1 szt. z VAT
16.90 PLN netto
Koszt dostawy: 9.99 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

KLEJ DO KLEJENIA TWORZYW SZTUCZNYCH, PP, PE W ŻELU TECHNICQLL

KLEJ DO KLEJENIA TWORZYW SZTUCZNYCH, PP, PE W ŻELU TECHNICQLL
KLEJ DO KLEJENIA TWORZYW SZTUCZNYCH, PP, PE W ŻELU TECHNICQLL

Opis szczegółowy KLEJ DO KLEJENIA TWORZYW SZTUCZNYCH, PP, PE W ŻELU TECHNICQLL

Gel-polyolefine jest najnowszym osiągnięciem inżynierii chemicznej. Przeznaczony do łączenia wszystkich materiałów, zarówno elastycznych jak i twardych, o powierzchniach gładkich i porowatych. Włącznie z polietylenem pe i polipropylenem pp, a nawet teflonem ptfe. Klej zbliżony do ideału, na miarę potrzeb życia w xxi wieku. Technicoll łamie powszechny mit, który mówi, że nie ma kleju do wszystkiego, udostępniając technologie przemysłową w gospodarstwie domowym. Produkt ten składa się z nowej generacji kleju cyanoakrylowego w żelu i bazy – primer’a przeznaczonego do przygotowania powierzchni przed klejeniem poliolefin – tworzyw trudnych do klejenia – pp, pe. Każda partia kleju i bazy jest specjalnie ze sobą molekularnie modyfikowana i stanowi nieodłączny komplet. ŚWiadectwo jakości na kartoniku informuje o parametrach wytrzymałościowych spoiny (badania są wykonane w zakładowym laboratorium każdorazowo do danej partii, gwarantują niezawodność kleju)
pokaż wszystko

Parametry produktu KLEJ DO KLEJENIA TWORZYW SZTUCZNYCH, PP, PE W ŻELU TECHNICQLL

Oświadczenie Produkt nie posiada poniższych certyfikatów
Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 10 x 17 x 3 cm
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego: połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. działa drażniąco na skórę. może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. zagrożenie dla środowiska: działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki zagrożenie fizykochemiczne: wysocełatwopalna ciecz i pary
Zagrożenie Tak
Piktogramy GHS Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o KLEJ DO KLEJENIA TWORZYW SZTUCZNYCH, PP, PE W ŻELU TECHNICQLL

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy

Produkty polecane