_

OLEJ SILIKONOWY 100% 50ML

Numer artykułu: 12489159

Marka: TECHNICQLL

Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG): 4 x 16 x 9 cm
Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia: Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego: działa drażniąco na oczy i skórę. pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. zagrożenie dla środowiska: działa toksycznie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki. zagrożenie fizykochemiczne: łatwopalny aerozol. pojemnik pod ciśnieniem. ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrożenie: Tak
Piktogramy GHS: Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

Oceny klientów  (brak)
Dodaj pierwszą opinię

14.64
1 szt. z VAT
11.90 PLN netto
Koszt dostawy: 9.99 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

OLEJ SILIKONOWY 100% 50ML

OLEJ SILIKONOWY 100% 50ML

Opis szczegółowy OLEJ SILIKONOWY 100% 50ML

Smar silikonowy w aerozolu jest przeźroczystym, kohezyjnym, neutralnym środkiem posiadającym dwie podstawowe funkcje: regeneracyjną i smarującą. Nieodzowny w konserwacji uszczelek samochodowych z gumy, skóry i tworzyw sztucznych. Z uwagi na to, że smar jest neutralny i pozostaje elastyczny nawet w bardzo niskich temperaturach, chroni uszczelki przed przymarzaniem, nadając im długotrwałą elastyczność, np. Zimą samochodowe uszczelki nie przyklejają się. Stosowany również w uszczelnieniach chłodni, lodówek, zbiorników i innych urządzeniach gospodarstwa domowego i urządzeniach przemysłowych. Wspomniane wcześniej powierzchnie pokryte tym bezbarwnym preparatem uzyskują długotrwałą strukturę nowości i intensywnego koloru. Z łatwością usuwa przebarwienia i naloty, a jego właściwości antystatyczne ograniczają osiadanie kurzu i brudu (samochodowe deski rozdzielcze). Szczególnie dobrze penetruje i wnika w powierzchnie gumowe przedłużając ich żywotność. Nadaje gumie elastyczność i chroni ją przed twardnieniem, kruszeniem, pękaniem i starzeniem.Wysoka czystość oraz brak zapachu i zabarwienia umożliwiają aplikację produktu, w tych miejscach, gdzie zwykły smar może doprowadzić do zabrudzeń. Wyjątkowe własności chemiczne zapewniają wysoką odporność na związki chemiczne, wodę, korozję, promieniowanie uv. Wysoka stabilność termiczna silikonu oraz wysoka odporność elektryczna, zapewniają, iż posiada szerokie zastosowanie w elektronice i elektrotechnice, wypierając wodę i chroniąc przed spięciem elektrycznym. Zabezpiecza klemy akumulatora przed powstawaniem nalotów, które ograniczają przepływ prądu elektrycznego, a w cewkach wysokiego napięcia chroni przed przebiciami elektrycznymi.
pokaż wszystko

Parametry produktu OLEJ SILIKONOWY 100% 50ML

Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 4 x 16 x 9 cm
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego: działa drażniąco na oczy i skórę. pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. zagrożenie dla środowiska: działa toksycznie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki. zagrożenie fizykochemiczne: łatwopalny aerozol. pojemnik pod ciśnieniem. ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrożenie Tak
Piktogramy GHS Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o OLEJ SILIKONOWY 100% 50ML

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy