_

WAZELINA TECHNICZNA TECHNICQLL 50ML

Numer artykułu: 62778527

Marka: TECHNICQLL

Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG): 9 x 16 x 4 cm
Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia: Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego: działa drażniąco na oczy i skórę. pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. zagrożenie dla środowiska: działa toksycznie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki. zagrożenie fizykochemiczne: łatwopalny aerozol. pojemnik pod ciśnieniem. ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrożenie: Tak
Piktogramy GHS: Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

Oceny klientów  (brak)
Dodaj pierwszą opinię

11.06
1 szt. z VAT
8.99 PLN netto
Koszt dostawy: 9.99 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

WAZELINA TECHNICZNA TECHNICQLL 50ML

WAZELINA TECHNICZNA TECHNICQLL 50ML

Opis szczegółowy WAZELINA TECHNICZNA TECHNICQLL 50ML

Wazelina techniczna jest wysokiej jakości środkiem ochronnym, przeznaczonym do smarowania mechanizmów precyzyjnych, zamków, kłódek, zawiasów, narzędzi, maszyn do szycia, maszyn do pisania, kosiarek oraz sprzętu sportowego. Po naniesieniu tworzy niepękający film ochronny, który idealnie przywiera do powierzchni metalowych, zabezpieczając je nie tylko przed tarciem, ale również przed korozją i czynnikami atmosferycznymi.
pokaż wszystko

Parametry produktu WAZELINA TECHNICZNA TECHNICQLL 50ML

Wymiar opakowania jednostkowego (SxWxG) 9 x 16 x 4 cm
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego: działa drażniąco na oczy i skórę. pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. zagrożenie dla środowiska: działa toksycznie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki. zagrożenie fizykochemiczne: łatwopalny aerozol. pojemnik pod ciśnieniem. ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrożenie Tak
Piktogramy GHS Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne, Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Toksyczność ostra, Toksyczność przewlekła, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
pokaż wszystko

Opinie i recenzje klientów o WAZELINA TECHNICZNA TECHNICQLL 50ML

Dodaj własną opinięTen produkt nie posiada jeszcze opinii. Bądź pierwszy

Produkty polecane