MINOS PASTA PŁYNNA DO NAGROBKÓW 270ML

favorite_border

Numer artykułu: 90121633

Marka: Minos

Skład: >30% węglowodory alifatyczne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
Zastosowanie: Pasta płynna Minos przeznaczona jest do czyszczenia i konserwacji nagrobków oraz innych powierzchni z kamienia polerowanego.
Sposób użycia: Na umytą suchą powierzchnię kamienną nanieść cienką warstwę pasty. Po wyschnięciu wypolerować
Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo
Zawartość nominalna: 270 ml
zobacz więcej »
9.09
1 szt. z VAT
7.39 PLN netto
33.63 PLN brutto za litr

Numer artykułu: 90121633

Darmowa dostawa: dla zamówień od 199.00 PLN
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »
Towar w magazynie
Dodaj

MINOS PASTA PŁYNNA DO NAGROBKÓW 270ML

MINOS PASTA PŁYNNA DO NAGROBKÓW 270ML
MINOS PASTA PŁYNNA DO NAGROBKÓW 270ML

Opis szczegółowy MINOS PASTA PŁYNNA DO NAGROBKÓW 270ML keyboard_arrow_down

Minos płynna pasta przeznaczona jest do czyszczenia, konserwacji nagrobków oraz innych powierzchni z kamienia polerowanego (lastriko, granitu, marmuru). Doskonale czyści i pielęgnuje, nadaje lustrzany połysk, konserwuje, chroni przed działaniem czynników atmosferycznych ( kurzem i wilgocią).
pokaż wszystko

Parametry produktu MINOS PASTA PŁYNNA DO NAGROBKÓW 270ML keyboard_arrow_down

Skład >30% węglowodory alifatyczne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
Zastosowanie Pasta płynna Minos przeznaczona jest do czyszczenia i konserwacji nagrobków oraz innych powierzchni z kamienia polerowanego.
Sposób użycia Na umytą suchą powierzchnię kamienną nanieść cienką warstwę pasty. Po wyschnięciu wypolerować
Hasła ostrzegawcze niebezpieczeństwo
Zawartość nominalna 270 ml
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: Grupa Inco S.A
Ulica i numer: Wspólna 25
Kod pocztowy i miasto: 00-519 Warszawa PL
Waga jednostkowa brutto 0,15 kg
Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym 912 szt.
Rodzaj produktu Pasta
Rodzaj zagrożenia Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłączniena zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. zawartość/pojemnik usuwać do odpadów niebezpiecznych. Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, cykliczne, <2% aromatycznych
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie 76 op. zb. (DU)
Piktogramy GHS Działanie uczulające na drogi oddechowe, Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Rakotwórczość, Działanie szkodliwe na rozrodczość, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzene narażenie, Zagrożenie spowodowane aspiracją, Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne
Zagrożenie Tak
Karta charakterystyki produktu Kliknij w link
pokaż wszystko

Inne produkty z kategorii  Pozostałe środki czyszczące