_

POLITYKA PRYWATNOŚCI TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o.

Szanowny Kliencie, chcemy poinformować, że ochrona prywatności ma dla Transgourmet Polska Sp. z o. o. ogromne znaczenie. W związku z tym pragniemy przybliżyć poniższe informacje dotyczące sposobu przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Ciebie, przez Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jak i zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów, w związku z korzystaniem przez nich m.in. z usług serwisu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul Zamenhofa 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000045597, NIP: 781-10-11-998, REGON 630375413, kapitał zakładowy: 310.000.000,00 zł. adres e-mail: dok@selgros.pl. Zwaną dalej – Administratorem.

CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Rejestracja Klienta, wystawienie Karty Klienta Selgros Cash&Carry – dane osobowe uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego, wykorzystywane są w celach: rejestracji Klienta, wystawienia Karty Klienta Selgros Cash&Carry, weryfikacji Klienta, umożliwienia dokonania zakupów za pomocą Karty Klienta, rozliczenia z operatorem płatności, organizacji dostawy zakupów, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO (Twoja Zgoda), art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 2. Świadczenie usług – dane osobowe będą wykorzystywane w celach związanych z  realizowaniem usług oferowanych przez Transgourmet Polska Sp. z o. o. np. organizacji dostawy zakupów. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. a RODO(Twoja Zgoda), art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a  w  szczególności poczty elektronicznej do realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną w tym wysyłania informacji handlowych, informowania Klienta o akcjach marketingowych, promocjach i konkursach i  umożliwienia Klientowi udziału w nich, prowadzenia badania satysfakcji Klienta, na  podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej odbywa się zgodnie z  przepisami art. 10 ustawy z  dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub/i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne w zależności od wyrażonej przez Ciebie treści zgody w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Newsletter.
 4. Rekrutacja – wszelkie dane osobowe przesyłane przez Ciebie, w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w  tym celu. Wszystkie zatrudnione przez Administratora osoby, które w  ramach pełnienia swoich obowiązków służbowych będą przetwarzały Twoje dane osobowe posiadają pisemne, imienne upoważnienia oraz odpowiednią wiedzę do zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Dane będą przetwarzane zgodnie z  przepisami Kodeksu Pracy. Dane wykraczające poza te wskazane w Kodeksie Pracy na podstawie Twojej zgody.
 5. Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane osobowe udostępnione przez Ciebie w celu nawiązania kontaktu z Administratorem za pomocą za pomocą formularzy kontaktowych, infolinii, poczty elektronicznej, będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. Podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Dochodzenia roszczeń – w przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa, niewywiązywania się z warunków umownych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 7. Przepisów prawa – dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadkach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 8. Profilowanie – podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do  profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych. Zapewniamy, że nie przetwarzamy Twoich danych w  sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 9. Stosowania monitoringu wizyjnego – monitorowanie naszych Hal Sprzedaży Selgros Cash&Carry w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i  oszustwom, wykrywania przestępczości i zachowań antyspołecznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 10. Pliki Cookies – optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w  formie uniemożliwiającej nam identyfikacja Twojej tożsamości. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 11. Inne źródła danych osobowych - możemy również wykorzystywać dane osobowe z  innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych.
 12. Inne sposoby przetwarzania – Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane również w celach: rozliczenia z operatorem płatności, prowadzenia analiz i statystyk, archiwizacji danych.

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Administrator oświadcza, iż zbiera dane tylko w niezbędnym zakresie. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, a także, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak również na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w każdym czasie.

PLIKI COOKIES

 1. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za  pośrednictwem Serwisu.
 2. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie selgros.pl.
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 3. a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do  momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. b. Cookies trwałe: są  przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do  momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z  Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np.  w  zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  2.  Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Google Analytics

GOOGLE ANALYTICS

Administrator oświadcza, iż korzysta na swoich stronach internetowych z narzędzia Google Analytics, które służy do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za  pośrednictwem narzędzi analitycznych sługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

Dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google UE-USA, https://www.privacyshield.gov/welcome. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

Informacje innych firm: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html i Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do  Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o  możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w  przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

WYKAZ PLIKÓW COOKIES

a) Strona internetowa - selgros.pl

 

NAZWA

CEL

1P_JAR

Pliki cookie służące do gromadzenia statystyk witryn oraz śledzenia współczynników konwersji.

AID

Używamy też takich plików cookie jak DSID, FLC, AID, TAID czy exchange_uid. Pliki cookie mogą być też używane do wyświetlania bardziej trafnych reklam w innych usługach Google (np. YouTube.

APISID

Pliki cookie używane przez Google do przechowywania preferencji użytkownika oraz informacji dot. map Google Maps.

CONSENT

Google ma możliwość śledzenia korzystania z niektórych witryn internetowych korzystających z wtyczek Google. Użytkownik wyraził zgodę na to podczas rejestracji konta Google, stąd Google umieścil pliki cookie na urządzeniu. Nazwy plików cookie Google to: pref, nid, hsid, apisid, sid, ssid, sapisid, gaps, lsid, beat, uls, consent, and dv.

DSID

Używamy też takich plików cookie jak DSID, FLC, AID, TAID czy exchange_uid. Pliki cookie mogą być też używane do wyświetlania bardziej trafnych reklam w innych usługach Google (np. YouTube).

DV

Google ma możliwość śledzenia korzystania z niektórych witryn internetowych korzystających z wtyczek Google. Użytkownik wyraził zgodę na to podczas rejestracji konta Google, stąd Google umieścil pliki cookie na urządzeniu. Nazwy plików cookie Google to: pref, nid, hsid, apisid, sid, ssid, sapisid, gaps, lsid, beat, uls, consent, and dv.

HSID

pliki cookie „SID” i „HSID” zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania.

IDE

Jeden z głównych plików cookie dotyczących reklam używanych w witrynach nienależących do Google nosi nazwę „IDE” i jest zapisywany w przeglądarkach jako należący do domeny doubleclick.net.

NID

Google używa plików cookie (takich jak NID i SID), by móc dostosowywać reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce Google). Możemy używać takich plików cookie np. do zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców. Pomaga nam to w wyświetlaniu reklam dopasowanych do użytkownika.

OGPC

Pliki cookie instalowane przez Google za każdym razem, gdy odwiedzana jest witryna z wbudowaną mapą Google Maps. Pliki te są używane przez Google do śledzenia użyteczności ich usług.

SAPISID

Pliki cookie używane przez Google do przechowywania preferencji użytkownika oraz informacji dot. map Google Maps.

SID

Google używa plików cookie (takich jak NID i SID), by móc dostosowywać reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce Google). Możemy używać takich plików cookie np. do zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców. Pomaga nam to w wyświetlaniu reklam dopasowanych do użytkownika.

SIDCC

Pliki cookie dot. bezpieczeństwa. Ich celem jest ochrona danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem.

SSID

Google używa plików cookie (takich jak NID i SID), by móc dostosowywać reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce Google). Możemy używać takich plików cookie np. do zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców. Pomaga nam to w wyświetlaniu reklam dopasowanych do użytkownika.

Selgros-selected-hall

Przechowuje identyfikator hali dla użytkownika

__cfduid

Identyfikator uzytkownika dla cloudflare

_dc_gtm_UA-30904739-1

google tag manager / Analytics

_dc_gtm_UA-36331486-1

google tag manager / Analytics

_ga

google tag manager / Analytics

_gid

google tag manager / Analytics

cookiebar

Ukrywanie komunikatu o cookie

symfony

Identyfikator uzytkownika systemu

card_number_verified

Potwierdzenie o zweryfikowaniu nr karty klienta

linkForBulletin

Link do klikniętej tabelki z produktami

staticLinkForBulletin

Zapisuje tutuł kliknietego elementu na stronie głównej w zależności od wybraje opcji. Do potwierdzenia czy z wyborem gazetki "pełnej" lub "bez alkoholu"

client_gastro_verified

Potwierdzenie o zweryfikowaniu nr karty klienta

PHPSESSID

Identyfikacja sesji użytkownika

cookie_info

Ukrywanie komunikatu o cookie

product-legth

Przechowywanie informacji o ustawionej przez użytkownika liczbie wyświetlanych rekordów w tabeli z produktami

__utma

Google Analytics

__utmz

Google Analytics

_gat

Google Analytics

b) Strona internetowa – selgros24.pl

 

NAZWA

CEL

1P_JAR

Pliki cookie służące do gromadzenia statystyk witryn oraz śledzenia współczynników konwersji.

AID

Używamy też takich plików cookie jak DSID, FLC, AID, TAID czy exchange_uid. Pliki cookie mogą być też używane do wyświetlania bardziej trafnych reklam w innych usługach Google (np. YouTube.

APISID

Pliki cookie używane przez Google do przechowywania preferencji użytkownika oraz informacji dot. map Google Maps.

CONSENT

Google ma możliwość śledzenia korzystania z niektórych witryn internetowych korzystających z wtyczek Google. Użytkownik wyraził zgodę na to podczas rejestracji konta Google, stąd Google umieścil pliki cookie na urządzeniu. Nazwy plików cookie Google to: pref, nid, hsid, apisid, sid, ssid, sapisid, gaps, lsid, beat, uls, consent, and dv.

DSID

Używamy też takich plików cookie jak DSID, FLC, AID, TAID czy exchange_uid. Pliki cookie mogą być też używane do wyświetlania bardziej trafnych reklam w innych usługach Google (np. YouTube).

HSID

pliki cookie „SID” i „HSID” zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania.

IDE

Jeden z głównych plików cookie dotyczących reklam używanych w witrynach nienależących do Google nosi nazwę „IDE” i jest zapisywany w przeglądarkach jako należący do domeny doubleclick.net.

NID

Google używa plików cookie (takich jak NID i SID), by móc dostosowywać reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce Google). Możemy używać takich plików cookie np. do zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców. Pomaga nam to w wyświetlaniu reklam dopasowanych do użytkownika.

OGP

Pliki cookie instalowane przez Google za każdym razem, gdy odwiedzana jest witryna z wbudowaną mapą Google Maps. Pliki te są używane przez Google do śledzenia użyteczności ich usług.

OGPC

Pliki cookie instalowane przez Google za każdym razem, gdy odwiedzana jest witryna z wbudowaną mapą Google Maps. Pliki te są używane przez Google do śledzenia użyteczności ich usług.

OTZ

Google Analytics

SAPISID

Pliki cookie używane przez Google do przechowywania preferencji użytkownika oraz informacji dot. map Google Maps.

SID

Google używa plików cookie (takich jak NID i SID), by móc dostosowywać reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce Google). Możemy używać takich plików cookie np. do zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców. Pomaga nam to w wyświetlaniu reklam dopasowanych do użytkownika.

SIDCC

Pliki cookie dot. bezpieczeństwa. Ich celem jest ochrona danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem.

SSID

Google używa plików cookie (takich jak NID i SID), by móc dostosowywać reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce Google). Możemy używać takich plików cookie np. do zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców. Pomaga nam to w wyświetlaniu reklam dopasowanych do użytkownika.

_ga

google tag manager /Analytics

_gid

google tag manager /Analytics

cookiebar

Ukrywanie komunikatu o cookie

ASID

Rozróżnienie ruchu, czy pochodzi z serwera TomCat1 czy TomCat2

CUSTOMER_UUID

Identyfikacja użytkownika

DWRSESSIONID

Utrzymanie sesji

JSESSIONID

Utrzymanie sesji

_dc_gtm_UA-36331486-1

google tag manager / Analytics

inptime0_11438_pl

Używane przez dostawców treści zewnętrznych, którzy wyświetlają obrazy produktów i tekst. Te pliki cookie służą do szybkiego wyświetlania treści.

SPOSÓB WYŁĄCZENIA OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES DLA NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDAREK

 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 4. Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 6. Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku jakichkolwiek problemów z plikami Cookies, lub chęci otrzymania szerszych informacji z Możesz udzielić, bądź odmówić udzielenia zgody na instalowanie i  wykorzystywanie plików Cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W  przypadku, kiedy nie chcesz otrzymywać określonego rodzaju plików Cookies, możesz je  wyłączyć dokonując opisanych w Polityce zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza ,że pliki Cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikowi blokowanie plików Cookies, ale istnieje możliwość, że nie wszystkie pliki cookie będą blokowane, ze względu na wybrane ustawienia przeglądarki internetowej przez Użytkownika.

FIXMEDIA

Flixmedia współpracuje z wybranym przez Ciebie sprzedawcą detalicznym w celu dostarczenia oficjalnych informacji producenta o danym produkcie. Nie jest to usługa reklamowa. Flixmedia przetwarza Twój adres IP wyłącznie w celu umożliwienia dostarczenia filmu, obrazu lub tekstu od producenta, ale nie przechowuje Twojego adresu IP w ramach tej usługi dla sprzedawcy i nie udostępnia go osobom trzecim, innym niż partnerzy technologiczni, którzy obsługują wyświetlanie informacji. Flixmedia nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych innych danych osobowych dotyczących Ciebie, ani też nie uzyskuje ich od stron trzecich. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez Flixmedia Twojego adresu IP, wyślij je na adres: GDPR@flixmedia.eu.

PROFILOWANIE

TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., pragnie poinformować, iż podczas realizowania kampanii marketingowych, może dochodzić do profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualne dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie, w którym będziesz chciał/a być Klientem TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o. oraz posiadać Kartę Klienta Selgros Cash&Carry. W  każdym czasie możesz zrezygnować z bycia naszym Klientem. Wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i  rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w  którym miało miejsce dane zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi takie jak: obsługa i wsparcie technologii, w tym utrzymanie konta Klienta w  systemach informatycznych, aplikacji mobilnych; usługi przechowywania danych, łączenia i analizy danych; obsługa naszych programów i akcji marketingowych i ofertowych; usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej, w tym newslettery. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe przetwarzają je  wyłącznie na cele TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., a zatem nie wykorzystują ich  dla  swoich własnych celów. Twoje dane mogą również zostać przekazane innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, którzy realizują usługi dla Ciebie. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ KONTROLOWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE:

Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wymienione uprawnienia możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z  przepisów prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Twoje dane są  nieprawidłowe – na okres pozwalający TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o . sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w  sposób automatyczny.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE (m.in.)

 • proces przetwarzania danych osobowych w TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o. oparty został na przepisach prawa;
 • wprowadziliśmy niezbędne, zgodne z RODO zabezpieczenia organizacyjne;
 • zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne budynków i ograniczony dostęp do  pomieszczeń;
 • dostęp do budynków nadzorowany jest przez służbę ochrony;
 • pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru;
 • pomieszczenia kontrolowane są przez system monitoringu;
 • dostęp do systemów teleinformatycznych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy;
 • dostęp bazy danych posiada jedynie wyszkolona kadra administratorów.

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w szczególności chęci skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej iod@selgros.pl