_

Polityka prywatności

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.selgros24.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).
2.    Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Zamenhofa 133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, o kapitale zakładowym 310.000.000 PLN, NIP: 7811011998, REGON: 630375413, zwana dalej TRANSGOURMET.
3.    TRANSGOURMET dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.


§ 1 Jak zbieramy dane?
1.    TRANSGOURMET zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Klienci.
2.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
   a)    korzystania z formularza kontaktowego;
   b)    rejestracji konta w Sklepie;
   c)    subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
3.    W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
   a)    adres e-mail;
   b)    imię;
   c)    numer telefonu.
4.    W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:
   a)    adres e-mail;
   b)    dane adresowe:
      a.    kod pocztowy i miejscowość;
      b.    kraj (państwo);
      c.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
   c)    imię i nazwisko;
   d)    numer telefonu;
   e)    firmę przedsiębiorcy;
   f)    numer NIP;
   g)    numer REGON.
5.    Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
6.    W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
7.    Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
8.    Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje
o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.


§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1.    W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
2.    W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
3.    W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ecard.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 11), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304.
4.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
5.    W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail TRANSGOURMET będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1.    Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez TRANSGOURMET na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez TRANSGOURMET produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
2.    TRANSGOURMET wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   a)    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
   b)    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3.    TRANSGOURMET wykorzystuje Cookies własne w celu:
   a)    uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4.    TRANSGOURMET wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
   a)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
   b)    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta
z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
5.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6.    Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
   a)    przeglądarka Internet Explorer;
   b)    przeglądarka Mozilla Firefox;
   c)    przeglądarka Chrome;
   d)    przeglądarka Safari;
   e)    przeglądarka Opera.
7.    TRANSGOURMET może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez TRANSGOURMET przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
8.    Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. TRANSGOURMET nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
1.    Dane osobowe zbierane przez TRANSGOURMET za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
2.    Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy TRANSGOURMET.
3.    Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4.    TRANSGOURMET zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta
w Sklepie.
5.    Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. TRANSGOURMET może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez TRANSGOURMET roszczeń od danego Klienta.
6.    W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
7.    W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. TRANSGOURMET nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany
w ostatniej zmianie profilu konta.
8.    TRANSGOURMET nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania,
a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym TRANSGOURMET poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@selgros24.pl
3.    Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2016 r.