Zwroty i reklamacje

Zwrotu lub reklamacji można dokonać wyłącznie dla zamówień, które w historii zamówień posiadają status Dostarczone. Na stronie Historii zamówień należy odnaleźć konkretną pozycję zamówienia i wybrać jedną z dostępnych opcji Zwrot lub Reklamacja. Zostanie wyświetlony odpowiedni formularz, który należy starannie wypełnić dokonując wyboru produktów oraz podając wszystkie wymagane dane pozwalające nam na sprawne przyjęcie zgłoszenia.

Zwroty produktów

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.), konsument ma prawo dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrotu można dokonać bez podania konkretnej przyczyny, jednak będziemy wdzięczni jeżeli umieszczą Państwo taka informację w formularzu zwrotu – pozwoli nam ona w przyszłości lepiej dopasować ofertę oraz działanie sklepu Selgros24.pl do Państwa potrzeb. Towar zwracany do sklepu Selgros24.pl nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z zapisami ustawy, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrotowi, zgodnie z ustawą, nie podlegają:

- nośniki nagrań zarówno audio jak i video, oraz programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania 
- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

Jak dokonać zwrotu?

1. Proszę wypełnić formularz zwrotu znajdujący się na stronie Selgros24.pl.
2. Towar proszę zapakować – uznajemy zwroty tylko w pełni kompletne, to znaczy zawierające oprócz towaru w nienaruszonym stanie oryginalne opakowania, metki, etykiety itp. oraz ewentualne dodatki promocyjne, jakie wysłane były wraz z dostawą. W przypadku transakcji wiązanych, gdzie warunkiem otrzymania preferencyjnych warunków transakcji, był zakup zwracanego towaru, zwrotowi podlegać musi również produkt zakupiony na preferencyjnych zasadach. UWAGA – zwracamy uwagę na konieczność starannego przygotowania przesyłki oraz zabezpieczenia towaru przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu.
3. Do przesyłki z odsyłanym towarem prosimy dołączyć dowód zakupu, jaki otrzymali Państwo z dostawą. 
4. Zwracany produkt proszę przesłać na adres: Selgros24.pl, 55-095 Długołęka, Wrocławska 4C - nie później niż 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.

 
UWAGA: jeżeli produkt dostarczony był na palecie, w taki sam sposób musi być odesłany do Selgros24. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem i pozytywnym wyniku weryfikacji jakości produktu oraz nadesłanych dokumentów – Transgourmet Polska Sp. z o.o. dokona zwrotnego przelewu na wskazane w formularzu zwrotu konto, w okresie nie dłuższym niż 14 dni.

Proszę pamiętać :

- do zwrotu musi być dołączony dowód zakupu
- produkt odsyłany jest na koszt i ryzyko Klienta – radzimy korzystać z renomowanych firm kurierskich
- nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza.

Dotyczy produktów, które są niezgodne z Państwa zamówieniem lub chcieliby Państwo z nich zrezygnować stosownie do postanowień umowy . W obu przypadkach należy wypełnić formularz zwrotu, w którym określone są zasady postępowania w tego typu przypadkach.

Wybierz z historii zamówień

 


Maksymalne wartości za zwrot towaru
podane zostały poniżej i stanową równowartość standardowego kosztu wysyłki w sklepie Internetowym Selgros24.pl.

paczka do 31,5 kg
15 PLN
paczka pomiędzy 31,5 a 40 kg 20 PLN
paczka pomiędzy 40 a 50 kg 30 PLN
paleta do 100 kg 99 PLN
paleta do 300 kg 129 PLN
paleta do 500 kg 169 PLN
przesyłka niestandardowa do 31,5 kg
20 PLN
przesyłka niestandardowa do 50 kg 50 PLN
przesyłka dłużycowa
60 PLN 


Reklamacje

Dotyczy produktów posiadających wadę, brak elementu wyposażenia lub inną trudność uniemożliwiającą korzystanie z zakupionego towaru. W tym przypadku należy wypełnić formularz reklamacji, w którym określone są zasady postępowania w tym przypadku.

W przypadku stwierdzonej wady towaru / niezgodności towaru z umową i związanej z tym konieczności zgłoszenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami kupujący może skorzystać w zależności od okoliczności z:

1. Gwarancji - jest to tryb reklamacji oferowany przez producentów, który polega na dokonaniu naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis lub wymianie towaru na nowy – zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji. Sposób kontaktu z serwisem znajduje się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej dystrybutora. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić do sprawności sprzętu. Gwarant jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu wadliwego towaru o ile nie świadczy napraw w Państwa miejscu zamieszkania. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem sprzedawcy.
2. Gwarancji za pośrednictwem sprzedawcy - jeżeli skorzystacie Państwo z pośrednictwa Transgourmet Polska Sp. z o.o., znacząco wydłuży to czas naprawy nawet do kilku tygodni, gdyż firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. jest jedynie pośrednikiem, który przekaże sprzęt do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora.
3. Niezgodności towaru z umową - którą reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnej sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego. Konsument może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli kupujący, z przyczyn wyżej opisanych nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Jeżeli sprzedawca, nie ustosunkował się do żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Konsument może złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia tejże niezgodności.
4. Rękojmia za wady - Kupujący korzystając z tego trybu w pierwszej kolejności może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Zasady reklamacji z tego tytułu reguluje Kodeks Cywilny. Kupujący traci uprawnienia z rękojmi, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

Jak dokonać reklamacji?

1. Proszę wypełnić formularz reklamacji znajdujący się na stronie Selgros24.pl.
2. Towar proszę zapakować – zwracamy uwagę na konieczność starannego przygotowania przesyłki oraz zabezpieczenia towaru przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu.
3. Do przesyłki z odsyłanym towarem prosimy dołączyć dowód zakupu, jaki otrzymali Państwo z dostawą. 
4. Zwracany produkt proszę przesłać na adres: Selgros24.pl, 55-095 Długołęka, Wrocławska 4C - nie później niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

Proszę pamiętać :

- do reklamacji musi być dołączony dowód zakupu - produkt odsyłany jest na koszt i ryzyko Klienta

- radzimy korzystać z renomowanych firm kurierskich

- nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

Wybierz z historii zamówień