MORNING FRESH ORIGINAL SKONCENTROWANY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML

favorite_border

Numer artykułu: 39852231

Marka: Morning Fresh

Skład: Anionowe środki powierzchniowo czynne (5 -< 15 %), amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (< 5 %), kompozycje zapachowe (Citral, Geraniol, Linalool), środki konserwujące (Sodium benzoate).
Zapach: Miętowy
Sposób użycia: Spłukać naczynia po umyciu.
Wydajność: silnie skoncentrowany
Zawartość nominalna: 900 ml
zobacz więcej »
14.21
1 szt. z VAT
11.55 zł netto
15.77 zł brutto za litr

Numer artykułu: 39852231

Darmowa dostawa: dla zamówień od 199.00
Towar w magazynie
Do koszyka
Szanowny Kliencie, złożenie przez Ciebie zamówienia produktu stanowi ofertę jego nabycia z Twojej strony. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Potwierdzenie wyślemy na Twój adres mailowy niezwłocznie po potwierdzeniu dostępności produktu w naszym magazynie.
Chcesz zamówić większe ilości - skontaktuj się z nami »

MORNING FRESH ORIGINAL SKONCENTROWANY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML

MORNING FRESH ORIGINAL SKONCENTROWANY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML
MORNING FRESH ORIGINAL SKONCENTROWANY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML
MORNING FRESH ORIGINAL SKONCENTROWANY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML

Opis szczegółowy MORNING FRESH ORIGINAL SKONCENTROWANY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML keyboard_arrow_down

Morning Fresh Original to super skoncentrowany płyn do mycia naczyń: wyjątkowo wydajny, fantastycznie się pieni. Doskonale usuwa nawet przypalony tłuszcz. O klasycznym miętowym zapachu. Łagodny nawet dla wrażliwej skóry.
pokaż wszystko

Parametry produktu MORNING FRESH ORIGINAL SKONCENTROWANY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML keyboard_arrow_down

Skład Anionowe środki powierzchniowo czynne (5 -< 15 %), amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (< 5 %), kompozycje zapachowe (Citral, Geraniol, Linalool), środki konserwujące (Sodium benzoate).
Zapach Miętowy
Sposób użycia Spłukać naczynia po umyciu.
Wydajność silnie skoncentrowany
Zawartość nominalna 900 ml
Waga jednostkowa brutto 0,98 kg
Oświadczenia o bezpieczeństwie i zagrożeniach AISE Unikać kontaktu z oczami. Jezeli produkt dostanie się do oczu, dokładnie spłucz wodą., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, Myć ręce po użyciu.
Rodzaj zagrożenia 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Eye Irrit. 2 H319 * Działa drażniąco na oczy. 2.2 Elementy oznakowania Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze UWAGA Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie Nie ma. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H319 Działa drażniąco na oczy. Zwroty wskazujące środki ostrożnośc P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. * Klasyfikacja na podstawie danych producenta. 2.3 Inne zagrożenia Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozp. REACH. Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.
Piktogramy GHS Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu Nazwa firmy: Sarantis Polska S.A.
Ulica i numer: Puławska 42C
Kod pocztowy i miasto: 05-500 Piaseczno PL
Trwałość od otwarcia 24 mies.
Karta charakterystyki produktu Kliknij w link
Linalool (3,7-dimetylo- 1,6-oktadien-3-ol) Tak
Zagrożenie Tak
Geraniol (3,7-dimetylo- (2E)-2,6-oktadien-1-ol) Tak
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie 140 op. zb. (DU)
Citral (3,7-dimetylo-2,6- oktadienal) Tak
Hasła ostrzegawcze uwaga
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w Wielka Brytania
pokaż wszystko

Inne produkty z kategorii  Płyny do mycia naczyń

 
 
 
 
TOPSELLER PŁYN DO NACZYŃ CYTRYNA 1000 ML

TOPSELLER PŁYN DO NACZYŃ CYTRYNA 1000 ML

Warunki umowy »
2.99
1 szt. z VAT
Do koszyka
 
 
 
 
FAIRY SENSITIVE ALOES I JAŚMIN PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML

FAIRY SENSITIVE ALOES I JAŚMIN PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900 ML

Warunki umowy »
13.69
1 szt. z VAT
Do koszyka
 
 
 
 
PUR POWER LEMON 4500ML

PUR POWER LEMON 4500ML

Warunki umowy »
56.81
1 szt. z VAT
Do koszyka
 
 
 
 
PROFESJONALNY PREPARAT DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ JAX PROFESSIONAL "43" 5L

PROFESJONALNY PREPARAT DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ JAX PROFESSIONAL "43" 5L

Warunki umowy »
58.36
1 szt. z VAT
Do koszyka
 
 
 
 
LUDWIK PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900G - GREJPFRUTOWY

LUDWIK PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 900G - GREJPFRUTOWY

Warunki umowy »
8.39
1 szt. z VAT
Do koszyka